Afgelopen projecten van VELUX plaatsingen van de 3in1 of 2in1 ramen.

Nieuwe plaatsing 3in1 VELUX

(3in1 GGLS FFKF06 2070)

2 Nieuwe plaatsingen 3in1 VELUX

(3in1 GGLS FFKF08 2070)

Plaatsing 3in1 VELUX

(3in1 GGLS FFKF08 2070)

VELUX 3in1 en 2in1 plaatsingen

Voor onderstaande checklist gaan we volgende foto’s ook van je vragen:

Foto van de woning langs de buitenzijde
Foto van de trap
Foto van waar jouw 3in1 of 2in1 dakra(a)m(en) moeten geplaatst worden.

TIP: Te veel foto’s bestaat niet voor ons!

Kan je niet wachten en wil je zelf jouw project al voorstellen?
Vul dan onderstaande checklist in.

DakraamAdvies VELUX team – © Copyright – Alle rechten voorbehouden – 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.

Heb je vragen?

Onze VELUX experts en adviseurs staan klaar om al je vragen te beantwoorden.

plaatsen of vervangen VELUX
Contact opnemen
VELUX Active with NETATMO
Afspraak inboeken
VELUX zorgeloos bestellen
Online calculator