Afgelopen projecten van VELUX Cabrio Balkonvenster.

VELUX Cabrio gekoppeld

VELUX Cabrio GDL SK19 2066


Nieuwe plaatsing VELUX cabrio

Plaatsing GGL PK19 3066 in pannen

Vervangen oud dakraam naar CABRIO GDL SK19 2066

VELUX CABRIO balkonvenster

Voor onderstaande checklist gaan we volgende foto’s ook van je vragen:

Foto van de woning langs de buitenzijde
Foto van de trap
Foto van waar jouw Cabrio balkonvenster(s) moet(en) geplaatst worden.

TIP: Te veel foto’s bestaat niet voor ons!

Kan je niet wachten en wil je zelf jouw project al voorstellen?
Vul dan onderstaande checklist in.

DakraamAdvies VELUX team – © Copyright – Alle rechten voorbehouden – 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.

Heb je vragen?

Onze VELUX experts en adviseurs staan klaar om al je vragen te beantwoorden.

plaatsen of vervangen VELUX
Contact opnemen
VELUX Active with NETATMO
Afspraak inboeken
VELUX zorgeloos bestellen
Online calculator