Home » VELUX daglicht adviseur aan huis

Wanneer je ervoor kiest om een VELUX product te laten plaatsen of vervangen, is het goed om je persoonlijk te laten bijstaan door onze experts. Tijdens het adviesgesprek, zal er samen mogelijke daglichtoplossingen en raamdecoratieproducten bekeken worden met stalen om te zien welke het beste passen bij jouw situatie. Tijdens de afspraak aan huis kan je al je vragen stellen en zal de adviseur aan de hand van je wensen en budget vrijblijvend ter plaatse een offerte opmaken.

DakraamAdvies VELUX team – © Copyright – Alle rechten voorbehouden – 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.

Bekijk hier onze uitgevoerde projecten of bereken zelf je offerte op onze online VELUX calculator.

Onze daglichtadviseurs

Daniël Vandebuerie

Regio: Kempen
Neem contact op

Channy Vermeulen

Regio: Maastricht, Vlaams-Brabant, Limburg
Neem contact op

STAPPENPLAN

Daglichtadviseur VELUX