Home » Privacy Beleid Dakraam Advies

Dakraamadvies.be fungeert onder de vennootschap APEX-GROEP BV. APEX-GROEP BV heeft haar maatschappelijke zetel te Zone Reme 3, 2260 Westerlo , ondernemingsnummer BE 0758.456.955.

APEX-GROEP BV erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. APEX-GROEP BV kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

Administratieve gegevens:

APEX-GROEP BV zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot Dakraamadvies.be.

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen bij APEX-GROEP BV ter inzage.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met de info@dakraamadvies.be om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.

APEX-GROEP BV zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen.

Detail van opgeslagen gegevens

 • Naam: Naam en voornaam
 • Telefoonnummer: gebruikt om u te contacteren bij het wijzigen en/of bevestigen van een afspraak.
 • E-mailadres: gebruikt voor commerciële doeleinden en doorsturen van klantinformatie.
 • Adres: gebruikt voor commerciële doeleinden en versturen van de bestelling.
 • BTW-nummer: indien van toepassing noodzakelijk bij opmaak facturen.

APEX-GROEP BV erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal APEX-GROEP BV voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Daarom verduidelijken we graag wat er met jouw gegevens gebeurd wanneer je ze achterlaat op onze calculatiemodule.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens in alle veiligheid kan toevertrouwen. Dit moet je zeker weten.

Verwijder mijn persoonlijke gegevens van deze website

De berekeningsmodule

Deze online calculator heeft een eigen database waarin de gegevens van onze klanten tijdelijk worden opgeslagen. Dit is noodzakelijk voor de opmaak van de offerte en voor het opvolgen van bestellingen. Ze worden nooit zomaar doorgegeven aan een andere partij, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor jouw garanties.

Deze website heeft de nodige SSL-certificaten. Dit zie je aan de ‘https’ aan het begin van onze url.

Wanneer je voor de eerste keer inlogt, sturen we een toegangscode naar je e-mailadres. Vanaf de 2de maal toekomt op onze module, moet je deze toegangscode ingeven. Zo kan niemand anders in jouw naam inloggen.

Jouw e-mailadres wordt gebruikt voor de algemene functionaliteit van de module. Je krijgt via deze weg je online offerte toegestuurd, een toegangscode, een bevestiging indien je een verdere aanvraag of bestelling doet of een persoonlijke mail van ons personeel.

Je telefoonnummer wordt gebruikt om jou op te bellen indien gevraagd. Je kan ook opgebeld worden door een personeelslid in verband met jouw offerte. Dit kan gaan om advies, een promotie of een vraag rond je berekening.

Jouw gegevens worden in een CRM systeem verwerkt. De toegang tot dit systeem is beperkt tot de de medewerkers van Dak Plus. Op deze manier moet je jouw vraag niet meer dan een maal stellen.

Je hebt zelf de keuze of je wenst in te schrijven op onze nieuwsbrieven. Dit is niet verplicht. Indien je commerciële e-mail van ons ontvangt, heb je steeds de mogelijkheid om je hierop uit te schrijven.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat het gebruik van cookies te verhinderen, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Op deze website wordt de remarketingfunctie van Google gebruikt om online te adverteren. Google gebruikt cookies om persoonlijke advertenties weer te geven op websites.Je kan je afmelden voor cookies van externe leveranciers als Google door naar de afmeldpagina van het Network Advertising initiative te gaan.

Mogelijk worden ook de remarketingpixels van DoubleClick gebruikt. Voor DoubleClick-cookies kan je afmelden via de afmeldingspagina van DoubleClick.

De bestelprocedure

 • Tijdens de bestelprocedure worden je gegevens overgebracht naar de facturatiemodule. Er wordt een dossier aangemaakt. Om te kunnen houden aan de 10-jarige aansprakelijkheid is het nodig om deze gegevens 10 jaar bij te houden.
 • Jouw gegevens worden nog steeds niet doorgegeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van het contract of bij wettelijke verplichtingen.
 • Er wordt een opmeting georganiseerd ter plaatse om de bestelling en uitvoering vlot en correct te laten verlopen. Je wordt telefonisch gecontacteerd hiervoor.
 • Tijdens de opmeting worden er foto’s genomen van de ruimte en eventueel de reeds geplaatste dakramen. Ook worden aan de buitenzijde van het gebouw enkele foto’s genomen. Deze foto’s worden gebruikt als extra controle tijdens de bestelprocedure.
 • Aan het einde van de plaatsing worden ook foto’s genomen ter controle van de uitgevoerde werken. Deze worden nagekeken op vakmanschap door de zaakvoerder van het bedrijf zelf. De foto’s kunnen eveneens gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.
 • Soms kunnen deze foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dan vragen wij uiteraard eerst jouw toestemming hiervoor en verwijderen indien nodige gevoelige onderdelen uit de beelden.
 • Na uitvoering van het contract heb je de mogelijkheid om ons feedback te geven rond de uitgevoerde werken. Je krijgt hierbij een keuzevakje waarin je kan aanduiden of deze online mag gepubliceerd worden. We gebruiken dan steeds slechts een gedeelte van jouw naam.

Onze 4 focuspunten

 • Transparantie: Heb je verder nog vragen rond wat er gebeurt met jouw gegevens wanneer je deze deelt met ons? Via info@dakraamadvies.be of op het nummer 0800/82 888 kan je meteen rechtstreeks bij ons terecht. Wens je jouw gegevens te laten verwijderen uit onze databases? Dan kan je dat op deze manier ook aanvragen mits bewijs van jouw identiteit. 
 • Vertrouwen: Als bedrijf willen we een betrouwbare online service aanbieden. De gegevens die met ons gedeeld worden, zijn in vertrouwen gegeven en worden op die manier behandeld. Ze worden dus enkel gebruikt om jou een correcte service en advies op maat aan te bieden.
 • Communicatie: We willen op deze manier duidelijk communiceren wat er gebeurt met jouw data. Op elke stap van het proces geven wij bevestiging en feedback zodat jij weet wat er met jouw offerte of bestelling gebeurt. Ook jij kan bij ons terecht via info@dakraamadvies.be, op 0800 82 888 of via het livechat kanaal.
 • Vakmanschap: Elke plaatsing wordt met de nodige zorg uitgevoerd, maar tijdens de advies-, offerte- en garantieperiode besteden we graag de nodige aandacht aan jouw project. Indien nodig kunnen jouw gegevens doorgegeven worden aan VELUX België. Je wordt hierover dan uiteraard op de hoogte gesteld.

De klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik om hierover direct contact met ons bedrijf op te nemen via info@dakraamadvies.be of op het nummer 0800/82 888.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
gegevensbeschermingsautoriteit.be